Дотоод аяллын онлайн даатгал

“Смарт Аялал” дотоод аяллын даатгал

“Смарт Аялал” нь Монголын анхны дотоод аяллын даатгал бөгөөд эх орныхоо үзэсгэлэнт байгалаар аялах гэж буй аялагчдад зориулсан амь нас, эрүүл мэнд, гэнэтийн өвчлөл болон ослын улмаас учирч болох аливаа эрсдэлийг хамгаалах ШИНЭЛЭГ, УХААЛАГ даатгал юм.

Хаан Даатгал компани нь “Смарт Аялал” даатгалаар дамжуулан Монголд хамгийн анх удаа ФЕЙСБҮҮК-р даатгах үйлчилгээг нэвтрүүлж байгаа бөгөөд даатгуулагч та өөрийн фейсбүүк мессенжерээр даатгалын нөхцөлтэй танилцан, гэрээг хийж, онлайнаар төлбөрөө төлөн баталгаажсан гэрээг өөрийн мэйлээр хүлээн авахаараа онцлогтой.

Даатгалын зүйл

Аялагчийн амь нас, Эрүүл мэнд

Даатгалын үнэлгээ

5,000,000₮

Даатгалын хураамж

5,000₮

Даатгалын хугацаа

Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног

Даатгалын эрсдэл

 • Байгалийн эрсдэл /Гол, үер усны эрсдэл, Аянга цахилгааны эрсдэл, хүчит салхи, газар хөдлөлт г.м/
 • Зам тээврийн осол
 • Мориноос унах эрсдэл
 • Мал амьтдын нөлөөллөөс үүдэлтэй эрсдэл
 • Гадны халдлагад өртөх эсрдэл
 • Ахуйн эрсдэл /Түлэгдэх, Хайрагдах, Тогонд цохиулах, Угаартах, Зүсэгдэх, Хавчуулагдах, Хөлдөх, Халтирах, Цохиулах, Хорт хийд хордох, Хөрсний нуралт/
 • Урлаг, Спорт, Сургалт, Үйлдвэрлэлийн холбоотой осол
 • Хорио цээр, үеэр усанд боогдох эрсдэл
 • Бусад бүх төрлийн гэнэтийн ослын эрсдэл

Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэх материал

 • Өргөдөл, Албан бичиг
 • Даатгалын гэрээ, баталгаа
 • Мэргэжлийн байгууллагын акт, баримт, дүгнэлт, тодорхойлолт, хохирлын үнэлгээ
 • Шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт