Яагаад Хаан даатгал гэж?

ХААН ДААТГАЛД АЖИЛЛАХЫН ОНЦЛОГ ЮУ ВЭ?
  Даатгалын салбарын хамгийн отгон боловч хамгийн хурдацтай хөгжиж байгаа компани
Уян хатан, динамик менежмент, шийдвэр гаргалтын хурд өндөртэй
Компани өсөлтийн мөчлөгтөө байгаа тул хамтын хөгжилд гар бие оролцож хамтдаа хөгжих боломжтой
Залуу, эрч хүчтэй, тэмүүлэл дүүрэн хамт олонтой
Удирдлагатайгаа нээлттэй байж, илүү ойр ажиллах боломжтой
• Даатгалын болон чиглэл чиглэлийн мэргэжлийн багаас суралцах боломжтой
• Төсөлд суурилсан үйл ажиллагаатай
• Инноваци, өөрчлөлтөөр дүүрэн уур амьсгал
• Y generation company
   
ДААТГАЛЫН САЛБАРТ АЖИЛЛАХЫН ОНЦЛОГ ЮУ ВЭ?
  • Хурдацтай хөгжиж буй санхүүгийн салбар бөгөөд ДНБ-тэй харьцангуйгаар 10 гаруй дахин тэлэх боломжтой салбар
  Хүний нөөцийн дутмагшилтай тул үнэ цэнээ илүү хурдан өсгөх боломжтой
  Бүх төрлийн бизнесүүдтэй хамтарч ажилладаг тул олон талын мэдлэг, туршлага хуримтлуулах боломжтой
  Хийж бүтээснийхээ үр дүнг шууд харах боломжтой
  Салбарын хөгжилд жинтэй хувь нэмэр оруулах боломж өндөр
   
ХАМТ ОЛОНДОО БИД ЮУГ АМЛАДАГ ВЭ?
Цалин хөлс, урамшуулал Өрсөлдөхүйц цалин
Тогтвортой, цаг хугацаандаа олгогддог цалин хөлс
Сар бүрийн болон жилийн борлуулалтын урамшууллын систем
Төслийн урамшуулал ба шагнал, хоол, унааны нэмэгдэл
   
Хөгжих боломж Компанийн дотоод болон гадаад сургалт, хөгжүүлэлтийн хөтөлбөрүүд
Туршлага, мэдлэг хуваалцах хөтөлбөр
Төслийн ажлуудын жигд оролцоо
Мэргэжил дээшлүүлэх, суралцахыг дэмжих хөтөлбөр
   
Өсөж дэвших боломж • Ирээдүйтэй салбарын нэг хэсэг болон хамтдаа хөгжлийг бүтээлцэх боломж
Ажилтны зэрэг, дэвийн систем - Ижил албан тушаалд цалин, хангамжаа нэмэгдүүлэх боломж
Албан тушаал дэвших, шилжин ажиллах боломж
Мэргэжлийн өсөлт, хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх туршлагатай баг, хамт олон
   
Тогтвортой байдал Компани болон компанийн удирдлага тогтвортой, баталгаатай ажлын байр
Цалин, хөдөлмөрийн нөхцөл тогтвортой буюу ямагт сайжирч байх
Тогтвортой, урт хугацаанд ажиллаж үнэ цэнээ нэмэгдүүлэх боломж
Тогтвортой хөгжиж, ямагт шинийг эрэлхийлж байх боломж
   
Манлайлал, хамт олон, нийгмийн харилцаа Манлайлал, санаачилгыг дэмжинэ
Компанийн болон хувь хүний манлайллын боломж нэмэгдэнэ
Компани өсөхийн хэрээр нэмэгдэж буй бизнесийн хамтын ажиллагаа, мэдлэг мэдээлэл
Компанийн байр суурь дээшлэх чинээгээр оролцоо, манлайллын боломж нэмэгдэнэ
   
Тав тухтай, аюулгүй ажлын байр Өөрийн, шинэ, сүүлийн үеийн, харуул хамгаалалтай, хотын төвд оффис-той
Шинэ тавилга, шинэ тоног төхөөрөмж, компьютер
Сургалт, уулзалт, хурлын олон танхимууд
• Оффисын чөлөөт цагт ажилтнууд ашиглах боломж
   
   
БИД АЖИЛТНУУДАА ХЭРХЭН ҮНЭЛДЭГ ВЭ?
   
  Хувь хүний хандлага - Асуудал шийдвэрлэх хандлага
  Хувийн чадвар - Асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Төслийн болон стратегийн ажил гүйцэтгэсэн байдал
  Өчигдрөөсөө хөгжсөн байдал, алдаагаа залруулсан байдал
  Ажлын зохион байгуулалт, процессийг сайжруулсан байдал
  Идэвх, санаачилга
  Ажилдаа инноваци нэвтрүүлж байгаа байдал
  Дотоод болон гадаад харилцааны чадвар
  Хамт олонд эерэг өөрчлөлт, эерэг уур амьсгалыг цогцлоох байдал
  Мэргэжлийн болон бусад туршлага хуримтлуулсан байдал