Гадаадад аялагчийн даатгал

ГАДААДАД АЯЛАГЧИЙН ДААТГАЛ

Манай даатгалын давуу талууд:

 • 24 цагийн турш дэлхийн аль ч улс оронд үйлчилнэ.
 • Дэлхийн бүх улс оронд сүлжээтэй Mapfre Asistencia компани биднийг төлөөлж газар дээр нь үйлчилгээ үзүүлнэ.
 • 100% Давхар даатгалын хамгаалалттай.
 • Даатгалын үнэлгээг сонгох боломжтой.
 • Иж бүрэн даатгалын хамгаалалттай.
 • Үнэ төлбөргүй нэмэлт үйлчилгээтэй.

Даатгалын зүйл

Монгол Улсын иргэд болон гадаадын харъяат ба иргэний харьяалалгүй 18-аас дээш насны иргэдийн амь нас, эрүүл мэнд.

Даатгалын үнэлгээ

20,000 ам.доллар болон 50,000 ам.долларын багцаас сонгох боломжтой.

Даатгалын хураамж

 • Аялах бүс болон хугацаанаас хамаарна.

Даатгалын хугацаа

 • Зорчин явах хугацаанаас хамаарч 4 хоногоос 1 жил хүртэл

Даатгалын эрсдэл

 • Гэнэтийн осол

Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэх материал

 • Өргөдөл, Албан бичиг
 • Даатгалын гэрээ, баталгаа
 • Мэргэжлийн байгууллагын акт, баримт, дүгнэлт, тодорхойлолт, хохирлын үнэлгээ
 • Шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даатгалын хамгаалалт

Даатгалын хугацааа

Даатгалын хураамж ам доллараар

Schengen States

Asia

USA, Canada, Japan

Worldwide

20,000 ам доллар

4-31 хоног хүртэл

5$-25$

4$-22$

10$-32$

6$-27$

32-92 хоног хүртэл

35$-45$

30$-40$

42$-70$

32$-43$

6 сар

72$

68$

98$

72$

9 сар

95$

85$

120$

95$

1 жил

113$

100$

135$

127$

50,000 ам доллар

4-31 хоног хүртэл

7$-29$

5$-25$

13$-37$

7$-32$

32-92 хоног хүртэл

39$-51$

35$-45$

49$-84$

36$-50$

6 сар

95$

72$

119$

85$

9 сар

115$

90$

130$

120$

1 жил

129$

113$

159$

150$