Байгууллагын даатгал

Байгууллагад зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Хаан даатгал ХХК нь 2012 онд үндэсний хөрөнгө оруулагч нар үүсэн байгуулсан бөгөөд даатгалын зах зээл дээр 5 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бид энэ хугацаанд  харилцагч байгууллага, иргэддээ даатгалын мэргэжлийн үйлчилгээ, эрсдэлийн удирдлагын зөвлөгөөг үзүүлж, хураамжийн орлого, нөөц сан, эрсдэл даах чадвараа жил бүр ахиулсаар ирлээ.

Байгуулагдсан цагаасаа хойш 1,000 гаруй аж ахуйн нэгж, 100,000 гаруй иргэдэд даатгалын шуурхай үйлчилгээг хүргэн нөхөн төлбөрийн өсөлтөөрөө салбартаа тэргүүлэх хэмжээнд байна.


Эд хөрөнгийн даатгал
Эд хөрөнгийн даатгал

Дэлгэрэнгүй

Тээврийн хэрэгслийн даатгал
Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт
Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт

Дэлгэрэнгүй

Хариуцлагын даатгал
Хариуцлагын даатгал

Дэлгэрэнгүй

Машин механизмын даатгал
Машин механизмын даатгал

Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

Дэлгэрэнгүй

Альфа эмчилгээний даатгал
Альфа эмчилгээний даатгал

Дэлгэрэнгүй

Дотоод ачаа тээврийн даатгал
Дотоод ачаа тээврийн даатгал

Дэлгэрэнгүй

Гадаад ачаа тээврийн даатгал
Гадаад ачаа тээврийн даатгал

Дэлгэрэнгүй

Нэг удаагийн тохиолдлын даатгал
Нэг удаагийн тохиолдлын даатгал

Дэлгэрэнгүй

Барилга ажлын багц даатгал
Барилга ажлын багц даатгал

Дэлгэрэнгүй

Гэнэтийн ослын даатгал
Гэнэтийн ослын даатгал

Дэлгэрэнгүй